Användarvillkor

1. Allmänt
Smakbalans onlinekurser är en tjänst som ger dig som användare tillgång att digitalt uppleva de kurser som vid var tid finns tillgängliga på Smakbalans hemsida för onlinekurser (hädanefter benämnt som "Onlinekurserna"). Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Smakbalans gällande användning av Onlinekurserna. För att få tillgång till Onlinekurserna krävs att du accepterar att efterleva dessa användarvillkor. Genom att aktivera ditt konto hos Smakbalans onlinekurser godkänner du att du blir bunden av dessa användarvillkor.

2. Åldersgräns
För att acceptera dessa användarvillkor måste du vara minst 18 år gammal.

3. Registrering av användarkonto
För att ta del av innehållet i Onlinekurserna måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Genom att registrera dig godkänner du villkoren för tjänsten vilket innefattar att du samtycker till att Smakbalans behandlar dina personuppgifter och din e-postadress. Ytterligare information om hur vi använder personuppgifter går att läsa i vår personuppgiftspolicy. Du ansvarar för att du lämnar sanningsenliga och korrekta uppgifter samt att ingen annan ges tillgång till inloggningsuppgifterna eller lösenordet. För att skapa ett användarkonto krävs en giltig mejladress, så kallade engångsadresser är ej tillåtna.

4. Teknik och uppkoppling för att nyttja onlinekurserna
4.1
Onlinekurserna kräver en internetuppkoppling.
4.2
Smakbalans ansvarar inte för fel eller fördröjningar som beror på att nödvändig utrustning eller programvara saknas. Smakbalans förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna.

5. Betalning och kostnader samt villkor för onlinekurserna
5.1
Varje kurs har ett angivet pris, vilket kan variera mellan olika kurser. Priset för en kurs kan både höjas och sänkas utan att det behöver utannonseras i förväg. Smakbalans förbehåller sig rätten att korrigera priser samt villkor för Onlinekurserna, inklusive användarvillkoren i de fall som det bedöms helt nödvändigt av Smakbalans, exempelvis på grund av yttre omständigheter som påverkar produktion eller drift av kursverksamheten. Om ändrade villkor uppstår så skall detta meddelas via mejl alternativt via meddelande i anknytning till Onlinekurserna. En sådan förändring gäller från nästkommande inloggningstillfälle. Om förändringen inte accepteras kan detta innebära att den berörda kursen/kurserna inte fortsatt blir tillgängliga. Förändringar som sker av priset påverkar inte en kursdeltagare som redan har betalat sin kurser/sina kurser retroaktivt. Aktuella prisuppgifter kan utläsas på webbplatsen för Smakbalans onlinekurser.
5.2
Utöver betalning för kursen/kurserna tillkommer t.ex. de datatrafiksavgifter som du betalar till din internetoperatör, för vilket Smakbalans ej ansvarar. Betalning sker i samband med att du påbörjar en kurs. Betalning kan ske med betal-/kreditkort samt via PayPalbetalning. Det är utan kostnad att registrera ett användarkonto hos Smakbalans onlinekurser.

6. Skäl för uppsägning
Om användarvillkoren bryts har Smakbalans rätt att utan fördröjning utestänga dig från Onlinekurserna och på så vis ta bort möjligheten att tillgodogöra dig kurser som du köpt. Detta gäller även möjligheten att köpa och inleda nya kurser. Att bryta användarvillkoren kan även medföra skadeståndsskyldighet.

7. Ångerrätt
Du har rätten att ångra ditt köp och få full återbetalning inom trettio (30) dagar från och med att du betalat en kurs (och i samband med det kan påbörja kursen).
För att ha rätten att utnyttja ångerrätten ska du innan de trettio (30) dagarna från köpet av kursen hunnit löpa ut kontakta Smakbalans via mejl på adressen [email protected]

8. Reklamation
Om en kurs som du köpt mot förmodan inte fungerar som det är tänkt eller om du råkar ut för annat fel i Onlinekurserna kan du kontakta Smakbalans och reklamera den. Det går bra att reklamera en kurs under hela den period som kursen är tillgänglig, enligt villkoren för den gällande kursen.

9. Smakbalans förbindelse
9.1
Smakbalans erbjuder Onlinekurserna i befintligt skick. Användaren har förstått att innehåll och funktioner för kursbiblioteket hos Smakbalans onlinekurser kan ändras utan förvarning. Målsättningen är dock alltid att erbjuda ett urval av intressanta och lärorika kurser inom de områden som Smakbalans onlinekurser verkar (mat, vin och odling). Den kurs som är betald ska finnas tillgänglig under den överenskomna tiden som är angivet för den specifika kursen vid tidpunkten för köpet av kursen. Smakbalans ges rätten att upprätthålla en kommunikation till dig via Onlinekurserna, mejl, telefon samt post gällande såväl fakta och information samt erbjudanden och annat som hör ihop med Smakbalans tjänster.
9.2
Även om Onlinekurserna finns tillgängliga utan avbrott under den tiden som gäller för den specifika kursen så ges inga garantier för att Onlinekurserna alltid är befriade från fel eller olika typer av avbrott. Smakbalans ansvarar inte för det inte går att ta del av Onlinekurserna på grund av omständigheter som ligger utanför Smakbalans kontroll såsom felaktigheter i internetinfrastrukturen eller fel som hör hemma i den tekniska utrustning som du använder för att ta del av kurserna. Om felaktigheter eller avbrott sker hos Onlinekurserna skall Smakbalans få möjlighet att rätta till dem utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Smakbalans ges även rätten att inom rimliga proportioner stänga av Onlinekurserna för till exempel uppgradering och service/tekniskt underhåll.
9.3
Smakbalans ska inte hållas ansvarigt för skada, oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot dessa avtalsvillkor.
9.4
Smakbalans ges rätten att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till annan part.

10. Användning av Onlinekurserna och användarens ansvar
10.1
Det innehåll som tillhandahålls genom Onlinekurserna ägs av Smakbalans och är skyddat av upphovsrätt. När du köper en av Smakbalans onlinekurser erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till kursen som gäller i 365 dagar (om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor innebär ej att äganderätt eller några andra immateriella rättigheter till innehållet hos Onlinekurserna överlåts till dig eller någon annan. Onlinekurserna är endast för privat bruk och får inte användas för kommersiella eller offentliga ändamål av något slag.
10.2
Kursdeltagarens användarkonto är personligt och får inte delas med någon annan. Det är inte tillåtet helt eller delvis kopiera kursen eller något annat av Smakbalans innehåll från Onlinekurserna. Det är inte tillåtet att sprida kurserna eller annat innehåll i Onlinekurserna vidare via försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning, ej heller för privat bruk. Det är inte tillåtet att på något annat sätt nyttja Onlinekurserna på sätt som bryter mot dessa användarvillkor eller för olagliga ändamål.
Den som tar del av Onlinekurserna garanterar att vid en recension eller offentligt yttrande rörande Onlinekurserna följa gällande lagstiftning och avstå från vokabulär som kan upplevas stötande, diskriminerande eller kränkande.
10.3
Vid otillåten användning av ditt användarkonto ska kursdeltagaren omedelbart meddela Smakbalans och ändra lösenordet. Du ansvarar själv för eventuell skada som orsakats av att tredje part getts access till Onlinekurserna via ditt personliga användarkonto. Smakbalans ges rätten att direkt stänga av ett konto i de fall Smakbalans har anledning att misstänka att kontot missbrukas.
10.4
Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, varken helt eller delvis, utan Smakbalans godkännande. Kopiering och spridning av kurserna eller annat innehåll hos Onlinekurserna är ej tillåtet.

11. Kakor (cookies) och personuppgifter
11.1
Genom att skapa ett konto godkänner du villkoren för Onlinekurserna. Detta innebär även att du samtycker till att Smakbalans behandlar dina personuppgifter och din mejladress.
11.2
Smakbalans webbplatser använder så kallade kakor/cookies för att kunna anpassa användarens upplevelse och förbättra upplevelsen av innehållet.

Ytterligare information om kakor/cookies kan hittas hos www.pts.se

12. Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Villkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du har rätt till enligt gällande och lagstiftning. Om en tvist uppstår mellan Smakbalans och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. Det är möjligt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp vid en tvist, se www.arn.se.

13. Kontakt
För att komma i kontakt med Smakbalans mejlar du [email protected] Smakbalans har org. nr: 670806-0071 och VAT-nr: SE670806007101.